For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر داود مستوفی نژاد خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : داشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان تلفن : 3913818 311 98+ فکس : 3113912700 98+ وب سایت : Dr.Mostofinejad زمینه های تحقیقاتی :
  • سازه‌هاي بتن آرمه
  • كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بتن آرمه
  • مقاوم سازي سازه‌هاي بتن آرمه در مقابل زلزله با استفاده از كامپوزيت‌هاي FRP
  • بتن با مقاومت بالا (HS/HP Concrete)
  • بتن اليافي (FRC)
  • تعمير و بازسازي سازه‌هاي بتني آسيب ديده
  • شكل پذيري و باز توزيع لنگر درسازه‌هاي بتن آرمه
  • آناليز غير خطي سازه‌هاي بتن آرمه به روش اجزاي محدود

آخرین مقالات

تحت نظارت وف بومی