For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پایان نامه ها و رساله های تحت سرپرستی

     

الف) پايان نامه­هاي خاتمه يافته (از دانشگاه صنعتي اصفهان)

 1. اردلان حسيني؛ ‘‘ارزيابي طول مهار موثر ورق تقويتي FRP بر سطح بتن بر اساس آناليز ميدان کرنش به روش سرعت سنجي تصويري ذرات (PIV)،’’  بهمن ماه 1391.
 2. الهه ايليا؛ ‘‘بررسي رفتار محوري ستون­هاي بتني چهار گوش تقويت شده با نوارهاي FRP در گوشه­ها و بست­هاي FRP در وجوه،’’  دي ماه 1391.
 3. نيلوفر مشيري؛ ‘‘تقويت فشاري ستون با استفاده از کامپوزيت FRP با الياف قائم و روش شيار زني،’’  دي ماه 1391.
 4. کاميار خزائي؛ ‘‘تعيين طول موثر شيار در روش شيار زني جهت کنترل پديده­ي جدا شدگي ورق FRP از سطح بتن با منظور کردن تعداد لايه­ها،’’  شهريور ماه 1391.

 

 1. مجتبي رستمي نيکو؛ ‘‘بررسي تكنولوژي ساخت بتن پودري واكنشي و اثر توام نانو سيليس و ميكرو سيليس بر آن،’’  فروردين ماه 1391.

 

 1. پارسا عسگريان؛ ‘‘به كار گيري مدل­هاي بست و بند در بررسي اجزاي مرزي ديوارهاي برشي بتن آرمه­ي داراي بازشو،’’  دي ماه 1390.

 

 1. هومن ابراهيم پور کومله؛ ‘‘تحليل غير خطي اجزاي محدود تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق FRP به روش تسليح خارجي با نصب بر روي شيارهاي طولي ( EBROG)،’’  آبان ماه 1390.  

 

 1. امير رضا مقدس بيد آبادي؛ ‘‘بررسي تاثير روش شيار زني به جاي آماده سازي سطحي متعارف در مكانيزم گسيختگي خمشي تيرهاي بتني تقويت شده با FRP،’’  شهريور ماه 1390.  

 

 1. امير همايون طباطبايي کاشاني؛ ‘‘استفاده از روش شيار زني به جاي آماده سازي سطحي متداول جهت جلوگيري از جدا شدگي صفحات تقويتي FRP در برش،’’  فروردين ماه 1390.

 

 1. سيد مسعود شاملي؛ ‘‘روش تركيبي نصب سطحي ورق در داخل شيار (EBRIG) جهت اتصال ورق­هاي FRP به تير بتني،’’  فروردين ماه 1390.

 

 1. محمد جواد حاج رسوليها؛ ‘‘برسي تاثير ابعاد در روش شيار زني بر جدا شدگي ورق FRP از سطح بتن،’’  فروردين ماه 1389.

 

 1. نسرين مرتضوي نصيري؛ ‘‘رفتار ستون­هاي بتني مستطيلي محصور در FRP با در نظر گرفتن اثر شعاع گوشه،’’  فروردين ماه 1389.

 

 1. مريم محمدي انايي؛ ‘‘بررسي اثر تقويت FRP بر روي اجزاي مرزي ديوار برشي در رفتار ديوار،’’  آبان ماه 1388.

 

 1. معصومه عرفاني جزي؛ ‘‘بررسي اثر انعطاف پذيري فونداسيون بر ضريب رفتار سازه­هاي قابي بتن آرمه،’’  ارديبهشت ماه 1388.

 

 1. سيد جليل حسيني؛ ‘‘مدل سازي جدا شدگي بين بتن و ورق FRP در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده همراه با مطالعات موردي،’’  فروردين ماه 1388.

 

 1. احسان محمود آبادي؛ ‘‘شيار زني به عنوان يك روش به جاي گزين آماده سازي سطحي بتن جهت جلوگيري از جدا شدگي سطحي ورق FRP،’’  فروردين ماه 1388.

 

 1. احسان نصري؛ ‘‘بررسي يك سقف ابداعي با تيرچه­هاي با جان باز به همراه پانل­هاي بتني پيش ساخته،’’  مرداد ماه 1387.

 

 1. حسين دودي؛ ‘‘ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي مقاوم سازي شده با استفاده از پوشش بتني به به كمك توابع شكنندگي،’’  شهريور ماه 1387.

 

 1. علي حاجي هاشمي؛ ‘‘مقاوم سازي تيرهاي بتن مسلح با استفاده از مصالح CFRP پيش تنيده به روش نصب در نزديك سطح (NSM)،’’  مرداد ماه 1387.

 

 1. سعيد ابراهيمي دهشيري؛ ‘‘افزايش قابليت جذب انرژي در بتن با استفاده از لاستيك و پلي استايرن،’’  دي ماه 1385.

 

 1. محسن نور محمدي نجف آبادي؛ ‘‘تعيين پاسخ تيرهاي بتن آرمه­ي تقويت شده با صفحات کامپوزيتي FRP، تحت برش، خمش و نيروي محوري، با استفاده از تئوري ميدان فشاري اصلاح شده،’’  دي ماه 1384.

 

 1. محمد علي فاضلي؛ ‘‘تقويت دال­هاي دو طرفه با استفاده از صفحات FRP‏ براي افزايش ظرفيت برش منگنه­اي،’’  تير ماه 1383.

 

 1. نيما رهگذر؛ ‘‘استفاده از ورق­هايFRP براي تامين ظرفيت خمشي در اتصالات پيش ساخته بتن آرمه،’’  تير ماه 1383.

 

 1. حامد حسين نظري منفرد؛ ‘‘بررسي تاثير غلظت و نوع سولفات موجود درآب دريا و تر و خشك شدن متوالي بر بتن حاوي ميكرو سيليس، سرباره و پودر سنگ آهك،’’  تير ماه 1382.

 

 1. سيد بهزاد طلايي طباء؛ ‘‘افزايش شكل پذيري اتصالات بتن آرمه با استفاده از ورقه­هاي FRP،’’  تير ماه 1381.

 

 1. محمد رئيسي؛ ‘‘بررسي تاثير عوامل شيميايي موجود درآب دريا (سولفات و كلرور) بر بتن حاوي ميكرو سيليس و پودر سنگ آهن،’’  تير ماه 1381.

 

 1. جعفر سبحاني؛ ‘‘بررسي رفتار اتصالات بتن آرمه خارجي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي،’’  دی ماه 1380.

 

 1. اميد رضا باراني لنباني؛ ‘‘ارائه­ي مدلي براي هم ارزي زماني - حرارتي خزش در بتن،’’  دی ماه 1380.

 

 1. سيد مهدي حسينيان؛ ‘‘ارائه روابط تجربي - تحليلي جهت بررسي اثرات يخ زدگي بتن معمولي و بتن با مقاومت بالا،’’  شهريور ماه 1380.

 

 1. سيد مهدي داود نبي؛ ‘‘بررسي رفتار ساختمانهاي بلند بتني با ديوارهاي برشي ناهم راستا با در نظر گرفتن اثر صلبيت ديافراگم كف،’’  دي ماه 1379.

 

 1. جهانگير افشار؛ ‘‘ارائه روابط تجربي - تحليلي براي خواص مكانيكي بتن با مقاومت بالاي مسلح به الياف فولادي،’’  دي ماه 1379.

 

 1. مرتضی صادقي؛ ‘‘بررسي تجربي خوردگي فولاد در بتن حاوي سرباره و ميكروسيليس،’’  دي ماه 1379.

 

 1. علي سماعي نژاد؛ ‘‘كاربرد شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در تعيين طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا،’’  دي ماه 1379.

 

 1. مجيد نزهتي؛ ‘‘ارائه مدلهاي رياضي - تجربي جهت تبيين خواص مكانيكي بتن با مقاومت بسيار بالا با توجه به نقش ملات و درشت دانه،’’  دي ماه 1378.

 

 

ب) پايان نامه­هاي خاتمه يافته (از ساير دانشگاه­ها)

 

 1. Parham Samea, “Numerical Analysis of FRP Strengthened Beam with Longitudinal Grooves,” Sharif University of Technology, International Campus, Kish Island, 2011.

 

 1. Ahmadi, Sepideh, “Evaluation of New Moment-Resistant Precast Concrete Beam-Column Connections Using FE Method,” Sharif University of Technology, International Campus, Kish Island, 2010.

 

 1. Mohammadi Samani, Ali, “Effect of Corner Radius on Axially-Loaded Square RC Columns Confined with FRP Laminates,” Sharif University of Technology, International Campus, Kish Island, 2010.

 

 1. Daneshfar, Naser, “Effect of Strengthening of Continuous RC Beams with FRP Laminates on Moment Redistribution under Vertical Loads,” Sharif University of Technology, International Campus, Kish Island, 2009.

 

 1. Mirmontazeri, Seyed Kaveh, “Rehabilitation of Reinforced Concrete Coupling Beams,” Sharif University of Technology, International Campus, Kish Island, 2009.

 

 1. محمد جواد کياني؛ ‘‘رفتار محوری ستون­هاي بتني چهارگوش با تقویت قائم نوار­ FRP در گوشه­ها و دور پیچ افقیFRP ،’’ دانشگاه يزد، 1389.
 2. محمد اصفا؛ ‘‘بررسي تاثير تقويت ديوار برشي با FRP در تغيير رفتار ديوار از حالت عملکرد مجزا به هم­بسته،’’ دانشگاه يزد، 1389.
 3. منصور شيرواني؛ ‘‘بررسي اثر بعد و محل بازشو و نحوه­ي آرماتور گذاري ديوار و تير هم­بند بر رفتار ديوارهاي برشي داراي بازشو،’’ دانشگاه يزد، 1389.
 4. هاجر احمدي مير آبادي؛ ‘‘بررسي تاثير کامپوزيت­هاي FRP بر رفتار تيرهاي هم­بند بتن آرمه،’’ دانشگاه تفرش، 1389.
 5. حميد رضا موسايي سنجري؛ ‘‘تاثير زاويه­ي پيچش و چيدمان لايه­ها بر رفتار ستون­هاي بتن مسلح محصور شده توسط FRP،’’ دانشگاه يزد، 1388.
 6. حسن سعادتمند؛ ‘‘بررسي تاثيرات FRP در محصور شدگي بتن با هدف مقاوم سازي تير-ستون­هاي بتن آرمه،’’ دانشگاه يزد، 1382.
 7. محمد صالحي؛ ‘‘بررسي تاثير بازشوها در اتصال منگنه­اي به دال تخت،’’  دانشگاه يزد، 1380.

 

رساله­هاي دکتراي تحت سرپرستي

 

الف) رساله­هاي خاتمه يافته

 1. محمد حسن ميثمی؛ ‘‘مقاوم سازی دال­هاي تخت برای برش منگنه­اي با استفاده از ميله و شبکه­ي FRP و FRP بادبزنی و مقايسة آن با ساير روش­ها،’’  اسفند ماه 1391.

 

 1. محمد رئيسي؛ ‘‘ارائة يک روش جديد در تعيين چگالی چیدمان (PD) اختلاط سنگدانه‌ها به روش شبيه سازي کامپيوتري،’’  تير ماه 1391.

 

 1. سيد بهزاد طلايي طباء؛ ‘‘تقويت برشي- پيچشي تيرهاي بتن آرمه با استفاده از كامپوزيت­هاي FRP،’’  دي ماه 1390.

 

 1. محمد رضا افتخار؛ ‘‘اثرات آرايش آرماتورهاي خمشي و تسليح خارجي روي جداشدگي ورق هاي تقويتي در تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با صفحات CFRP،’’  فروردين ماه 1389.

 

 1. فرهنگ فرحبد؛ ‘‘بررسي امكان افزايش شكل پذيري و باز توزيع لنگر در تيرهاي سراسري قاب هاي بتن مسلح تقويت شده با ورق هاي كامپوزيتCFRP،’’  آبان ماه 1386.  

 

الف) رساله­هاي در حال انجام

 1. سيد جليل حسيني                                         2- محمد اخلاقي
 1. - جواد حاج رسوليها                                        4- امير رضا مقدس

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی